يکشنبه 26 آبان 1398      

نوع خبر 
 
 
تجلیل خانواده همکار عزیزمان مرحوم اکبر جعفری از همکاران مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
يکشنبه 18 شهريور 1397  9:33

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 26 آبان 1398  8:4:20
تعداد بازديد از اين خبر : 1087