سه شنبه 1 بهمن 1398      

نوع خبر 
 
 
مقاله مهندس نجم السادات سبحانی و مهندس مرتضی توانا برگزیده هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون شد.
 

به گزارش واحد روابط عمومی ،مقاله مهندس نجم السادات سبحانی و مهندس مرتضی توانا برگزیده هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترلعفونت و استریلیزاسیون شد.
در این سخنرانی به موارد زیر اشاره شد که عبارتند از:

- مدیریت پسماند بیمارستانی
- نظافت و گندزدایی سطوح بیمارستانی
- رختشویخانه
- کنترل کیفی آب و فاضلاب
- کنترل و مبارزه با ناقلین
- بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه
- آموزش بهداشت پرسنل
- فرآیند نامین البسه بیمارستان
 
خبرنگار : پیام احمدی کاشانی
 
شنبه 24 شهريور 1397  8:30

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 30 دى 1398  20:6:42
تعداد بازديد از اين خبر : 990