يکشنبه 26 آبان 1398      

نوع خبر 
 
 
هفته دفاع مقدس گرامی باد
 

به گزارش واحد روابط عمومی،رئبس و اعضاء هیئت رئیسه مرکز طی پیامی 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند
يکشنبه 1 مهر 1397  13:17

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 26 آبان 1398  6:33:5
تعداد بازديد از اين خبر : 664