دوشنبه 5 اسفند 1398      

نوع خبر 
 
 
برگزاری شانزدهمین جلسه هیات امناء مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 

به گزارش واحد روابط عمومی،شانزدهمین نشست هیأت امناء مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب وعروق شهید رجایی روز دو شنبه مورخه نهم مهرماه سال جاری با حضور رئیس مرکز و اعضاء هیأت امناء در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید در این نشست آقای دکتر حسن امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراء و هیأت های امناء ، دکتر ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دکتر داود دانش جعفری ، دکتر امامی رضوی ، دکتر مجید ملکی و مقیمی استاندار تهران بعنوان اعضاء هیأت امناء ، دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز ، دبیر و عضو هیأت امناء دکتر جهانگرد نماینده معاونت تحقیقات ، دکتر اخوان نماینده معاونت اجتماعی ، مهندس مهاجر نماینده مرکز ، خانم مهندس قاسمی نماینده مدیریت منابع انسانی و مهندس فرزان و دکتر چاووشی از دبیرخانه مجامع شوراء و آقای ترابی از امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آقایان نیک مهر مدیر مالی و احمدی جهان رئیس دبیرخانه هیأت امناء از مرکز حضور داشتند .

در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد مرکز در حوزه ی آموزش ، پژوهش ، درمان و توسعه مدیریت در سال 1396 توسط دکتر نوحی به عنوان دبیر هیأت امناء ارائه شد ، که از طرف اعضاء هیأت امناء مرکز مورد بررسی قرار گرفت و نماینده مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع ضمن تشکر و تقدیر از مجموعه مدیریت بودجه و مالی و همچنین مجموعه مرکز مطالبی را ارائه نمودند .

در خاتمه پیشنهادات مشترک و اختصاصی مرکز توسط مهندس فرزان مطرح و با ارائه نظرات ارشادی و حمایت های اعضاء هیأت امناء به منظور استمرار فعالیت های مرکز مورد تصویب قرار گرفت . 

سه شنبه 10 مهر 1397  10:13

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 4 اسفند 1398  17:2:7
تعداد بازديد از اين خبر : 1093