سه شنبه 1 بهمن 1398      

نوع خبر 
 
 
برگزاری اولین کارگاه تئوری و علمی ایمونوهیستوشیمی با رویکرد تشخیص بیماری های قلبی و عروقی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 

به گزارش روابط عمومی ،اولین کارگاه تئوری و علمی ایمونوهیستوشیمی با رویکرد تشخیص بیماری های قلبی و عروقی باهمکاری معاونت پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی و مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک با حضور دکتر نوحی رئیس ، دکتر ملکی معاون پژوهشی ،دکتر ملکوتیان رئیس مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک،دکتر عربیان و جمعی از اساتید در  مورخ 12 مهرماه سال جاری در سالن D مرکز برگزار شد.

در این کارگاه که به صورت تئوری و عملی برگزار و در خصوص موارد زیر بحث شد:

تئوری:

-          کاربرد ایمونو هیستوشیمی در تشخیص بیماری های قلبی و عروقی با سخنرانی دکتر علی امین متخصص پاتولوژی

-          مبانی مولکولی ایمونوهیستوشیمی با سخنرانی دکتر مهشید ملکوتیان دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی

-          پروتوکل ایمونوهیستوشیمی با سخنرانی دکتر مائده عربیان،دکترای تخصصی فیزیولوژی

عملی:

-          آماده سازی محلول بافری

-          پارافین زدایی

-          بازیابی آنتی ژن

-          رنگ آمیزی

توضیح به اینکه قسمت عملی با همکاری دکتر مائده عربیان و مریم حسینی مقدم صورت پذیرفت.

این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان بود.

 

خبرنگار : پیام احمدی کاشانی

دوشنبه 16 مهر 1397  11:39

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 30 دى 1398  20:4:54
تعداد بازديد از اين خبر : 1121