دوشنبه 5 اسفند 1398      

نوع خبر 
 
 
تست های جدید عفونی مولکولی با تعرفه دولتی در آزمایشگاه مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 

به گزارش روابط عمومی مرکز، در بخش عفونی مولکولی آزمایشگاه مرکز قلب و عروق شهید رجایی تست های زیر با تعرفه دولتی انجام می گردد :
- PCR کیفی برای عوامل عفونی
- تعیین عفونت های HCV , HBV , CMV , TB , HIV , Staph.ar و ....
شنبه 21 مهر 1397  13:46

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 5 اسفند 1398  5:2:1
تعداد بازديد از اين خبر : 1015