يکشنبه 26 آبان 1398      

نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه سه روزه GCP در مزالعات کارآزمایی بالینی قلب و عروق در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
دوشنبه 23 مهر 1397  13:6

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 26 آبان 1398  1:6:27
تعداد بازديد از اين خبر : 873