نوع خبر 
 
 
قابل توجه کلیه دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند و شرکت های دولتی
 
 


يکشنبه 27 آبان 1397  10:5

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 15 آذر 1398  1:53:33
تعداد بازديد از اين خبر : 492