دوشنبه 17 مرداد 1401      

نوع خبر 
 
 
برگزاری مدرسه زمستانی اپیدمیولوژی قلب و عروق
 

به گزارش واحد روابط عمومی مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی ،مدرسه زمستانی اپیدمیولوژی قلب و عروق با همکاری انجمن علمی قلب و عروق ایران و انجمن علمی اپیدمیولوژی ایران از شنبه21 دی ماه لغایت چهارشنبه25دی ماه 1392 ،هرروزازساعت 8 تا16 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار می شود. این دوره 5 روزه، دارای امتیاز بازآموزی می باشد. مخاطبان،  پزشکان متخصص قلب وعروق، بیماری های داخلی و پزشکی اجتماعی،  پزشکان عمومی، دانشجویان و دانش آموختگان اپیدمیولوژی و علوم وابسته و دانش آموختگان رشته های پرستاری می باشند.  جهت دریافت فایل برنامه این دوره به سایت معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید. 

 


پنجشنبه 14 آذر 1392  14:16

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 16 مرداد 1401  2:22:49
تعداد بازديد از اين خبر : 6407